Specifikace betonů dle ČSN EN 206+A1 a ČSN P 73 2404

PEVNOSTNÍ TŘÍDA

Jeden ze základních parametrů betonu. Na betonárnách vyrábíme běžně betony pevnostních tříd do 40/50. Vyšší pevnosti jsme schopni vyrobit po předchozím projednání.

STUPNĚ VLIVU PROSTŘEDÍ

Stanovují, jakým podmínkám bude beton vystavován. Z toho plynou jasné hranice, které musí beton splňovat, aby byl v daném prostředí po dobu své živostnosti dostatečně odolný.

KONZISTENCE (zpracovatelnost betonové směsi)

Zpracovatelnost je schopnost čerstvé betonové směsi se pohybovat a být zhutňována. Závisí na rozměrech konstrukce, stupni vyztužení a možnostech zhutňování.

Existuje několik metod na měření zpracovatelnosti. Tou nejpoužívanější je podle sednutí kužele (ČSN EN 12350-2). Metoda spočívá v měření poklesu výšky (sednutí) betonového vzorku, který byl původně naplněn do formy tvaru kužele nazývaného Abramsův kužel. 

Klasifikace konzistence podle sednutí kužele (Abrams)

Stupeň

Sednutí čerstvého betonu v mm

Směs

Vlastnosti, použití

Běžná doprava

S1

10 až 40

Suchá

Válcovaný beton - pro usazení obrubníků, zpevněné zásypy, podkladní dusané vrstvy (obsahuje malé množství vody, těžce hutnitelný beton)

Auto se sklápěčkou, vozíkem

S2

50 až 90

Zavlhlá

Pro zpevnění rozmočených ploch, lože pod kanalizační potrubí (vyžaduje intenzivní vibraci)

Auto se sklápěčkou, vozíkem, autodomíchávač

S3

100 až 150

Měkká

Pro konstrukce bez husté armatury, konstrukce ve spádu (vibrovaný beton)

Autodomíchávač

S4

160 až 210

Velmi měkká

Pro podlahové betony, desky, hustě armované konstrukce apod. (vyžaduje krátkou až málo intenzivní vibraci)

Autodomíchávač

S5

≥ 220

Tekutá

Hustě armované a tvarově složité konstrukce

Autodomíchávač

Konzistence Abrams

S2 80 mm

S3 150 mm

S4 210 mm

Volba vhodné zpracovatelnosti je ovlivněna typem konstrukce a použitou hutnící technikou. Správné rozhodnutí by mělo začínat již u projektanta, který by měl vzít v úvahu reálnou situaci na většině staveb a zejména kvalifikaci pracovníků. Měl by raději specifikovat velmi měkkou konzistenci, aby byla betonáž méně závislá na kvalifikaci pracovní čety, a aby byla vyloučeny vady v konstrukcích spojené se správnou zpracovatelností.

Klasifikace konzistence sednutí - rozlitím pro SCC (SDC)
Stupeň Sednutí - rozlitím v mm
SF1 550 až 650
SF2 660 až 750
SF3 760 až 850

Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2019, všechna práva vyhrazena FRISCHBETON      Kontaktujte nás  |  Mapa webu