Otázky a odpovědi

► Proč nedostanu výsledky zkoušek dřív než za měsíc od betonáže?

Pokud si zákazník neobjedná na betonárně zkoušky krátkodobých pevností v tlaku (např. po 2, 7, 14 dnech) zkouší se normově tyto pevnosti betonu na vzorcích, uložených 28 dní ve vlhkém prostředí při teplotě 20°C. Tato teplotní podmínka byla normově zvolena proto, že teplota má značný vliv na vývoj pevnosti, a to jak cementu, tak i betonu. Avšak v praxi je beton míchán, ukládán a ošetřován při různé teplotě. Proto byly stanoveny pravidla ošetřování betonu, vycházející z dlouhodobě sledovaných hodnot na vzorcích uložených v různých teplotních podmínkách a časových intervalech. Pro představu uvádíme níže uvedený graf demonstrující zrání betonu při různých teplotách. Nakonec  byl vyvozen závěr, že beton dosáhne přibližně stejných pevností při různých teplotách právě po 28 dnech.

► Od jaké pevnostní třídy a konzistence je beton čerpatelný a proč?

Naše betony jsou čerpatelné od pevnostní třídy C 12/15 v konzistenci S3. Důvodem je minimální množství jemných podílů potřebných ve směsi k zajištění čerpatelnosti. Samozřejmě záleží na použití čerpadla a hlavně na průměru hadic (pokud jsou požadovány). Dle tohoto kritéria se volí maximální zrno kameniva ve směsi. Zvláště čerpání tzv. mixokrety, které se převážně používají na lité potěry, pěnobetony apod., není vhodné pro čerpání betonů konzistence S3 a Dmax16.

► Proč je nevhodné do přivezeného betonu vlévat vodu a co doporučujete při požadavku na vyšší konzistenci?

Svévolné přidávání vody do přivezené čerstvé betonové směsi má za následek snížení výsledné charakteristické pevnosti betonu, zvýšení rizika vzniku prasklin od plastického smrštění a možný vznik segregace. Každý řidič našich přepravců betonu vozí v autodomíchávači plastifikační přísadu (druh dle lokální betonárny). Tato přísada je určena právě k možnosti zvýšení konzistence bez následků snížení pevností. Pokud na stavbě není přímo přítomen technolog naší společnosti, může dávkování přísady provést sám řidič autodomíchávače. Řidiči našich přepravců jsou proškoleni o výši a způsobu dávkování. Případně je možné se poradit o dávce s technologem naší společnosti po telefonu

► Jsou přísady, které používáte do betonu, vhodné i pro směs použitou k zalití podlahového topení?

Přísady, které používáme na betonárnách společnosti FRISCHBETON s.r.o. jsou velice kvalitní plastifikační, superplastifikační a jiné přísady. Svými vlastnostmi plní veškeré parametry použití stejně jako ty, které nabízejí maloobchodní prodejci. Tudíž jsou vhodné i pro podlahové topení. Není tedy nutné vynakládat peníze navíc a požadovat aplikaci vlastních přísad do námi dodávaných směsí. Naopak - je to nevhodné a kontraproduktivní.

► Lze na přání zákazníka do betonu při betonáži za nízkých teplot použít nemrznoucí přísadu?

Bohužel, něco jako nemrznoucí přísadu do betonu opravdu nedáváme. Nemrznoucí kapaliny používáme pouze do motorů a ostřikovačů našich aut. Jedná se o mnohdy mylnou představu zákazníka o aplikaci zázračné přísady, která zamezí zmrznutí betonu při teplotách pod bodem mrazu. Není tomu tak. V případě betonování za nízkých jsou přijata taková opatření, abychom zajistili minimální teplotu betonu požadovanou normou ČSN EN 206+A1. Na přání zákazníka lze také přistoupit k použití urychlující přísady. Nicméně je třeba mít na paměti dodržování zásad při betonáži v zimě – viz ZIMNÍ OPATŘENÍ.

► Proč nejsou na dodacím listu vypsány všechny stupně vlivu prostředí, které mám definované u pevnostní třídy betonu v projektu?

Na dodacím listě je u betonu uveden vždy takový stupeň vlivu prostředí, který, dle specifikace požadavků zákazníkem, splňuje nejpřísnější kritérium (dle ČSN EN 206+A1 a ČSN 73 P 2404). To znamená, že např. stupeň vlivu prostředí XC4 splňuje také kritéria pro stupně vlivu prostředí X0, XC1, XC2, XC3, XD1, XD2, XA1 a XF1 (dle tabulky F.1.1 ČSN P 73 2404).

Pokud zákazník specifikuje beton C 25/30 - XC2, XC4, XA1 (F.1.1) - Cl 0,2 - Dmax22 - S3, bude mu dodán a na dodacím listu bude uveden beton C 25/30 - XC4 (F.1.1) - Cl 0,2 - Dmax22 - S3.


Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2019, všechna práva vyhrazena FRISCHBETON      Kontaktujte nás  |  Mapa webu