Společnost FRISCHBETON s.r.o. získala nový certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2005 na období 2017/2018

V únoru tohoto roku bylo akreditovaným certifikačním orgánem QUALIFORM, a.s. (č. 3011) provedeno re-certifikační posouzení systému environmentálního managementu (EMS) dle ČSN EN ISO 14001:2005 na betonárně společnosti FRISCHBETON s.r.o. v Praze – Horních Měcholupech.
EMS byl posuzován pro činnosti podle CZ-NACE:
·      23.63  Výroba betonu připraveného k lití
·      23.64  Výroba malt
Dne 8.2.2017 vydal certifikační orgán nový Certifikát EMS – registr. číslo E 1172 - 2, s platností do 14.9.2018, kterým opět potvrdil, že organizace FRISCHBETON s.r.o. má na své betonárně v Praze – Horních Měcholupech zaveden a udržován systém managementu odpovídající požadavkům ČSN EN ISO 14001:2005 a že byla prokázána schopnost zavedeného EMS dosáhnout stanovených cílů pro provádění výše uvedených činností.

Více novinek


Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2019, všechna práva vyhrazena FRISCHBETON      Kontaktujte nás  |  Mapa webu