Společnost FRISCHBETON s.r.o. získala certifikát systému managementu kvality podle nového vydání ČSN EN ISO 9001:2016

Všechny standardy systémů managementu jsou předmětem pravidelného přezkoumávání. V roce 2016 byla vydána česká národní verze významné revize normy ISO 9001, aby bylo zajištěno, že cíle a účel normy odpovídají měnícím se potřebám dnešního světa a reagují na stále složitější prostředí, ve kterém organizace působí. V důsledku toho byla zahájena transformace systému managementu kvality společnosti FRISCHBETON s.r.o. dle požadavků revidovaného standardu.

Letos v květnu bylo certifikačním orgánem SILMOS-Q s.r.o. zahájeno re-certifikační posuzování systému managementu kvality podle revidované ČSN EN ISO 9001:2016. Audity probíhaly v sídle i na stálých provozovnách společnosti FRISCHBETON s.r.o.

Systém byl posuzován pro činnosti podle CZ-NACE:

  • 23.63 Výroba betonu připraveného k lití
  • 41.20 Výstavba bytových a nebytových budov
  • 42.11 Výstavba silnic a dálnic
  • 42.12 Výstavba železnic a podzemních drah
  • 42.13 Výstavba mostů a tunelů
  • 42.99 Výstavba ostatních staveb jinde neuvedených

pro technologické procesy:

Beton. Vlastnosti, výroba a kritéria hodnocení – od třídy betonu C 12/15 (B15) včetně podle ČSN EN 206+A1, ČSN P 73 2404 a TKP SPK – Kapitoly 18
Cementobetonové kryty (jen výroba) podle ČSN EN 13877-1, ČSN 73 6123-1 a TKP SPK – Kapitoly 6
Směsi stmelené hydraulickými pojivy podle ČSN EN 14227-1, ČSN EN 14227-2, ČSN EN 14227-3, ČSN 73 6124-1 a TKP SPK – Kapitoly 5
Mezerovitý beton podle ČSN 73 6124-2 a TKP SPK – Kapitoly 5
Nekonstrukční betony podle ČSN 73 6131 a TKP SPK – Kapitoly 18
Nestmelené směsi podle ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1 a TKP SPK – Kapitoly 5
Prolévané vrstvy (jen výroba) podle ČSN 73 6127-1 a TKP SPK – Kapitoly 5
Cementové potěry podle PTN – F – 03/11
Cemento-popílkové a cemento-bentonitové suspenze podle PTN – F – 01/12
Polystyrenbeton, pěnobeton a pěno-polystyrenbeton podle PTN – F – 04/15
Cementový litý potěr a Anhydritový litý potěr podle ČSN EN 13813

Posuzování bylo začátkem října úspěšně ukončeno a dne 10. 10. 2017 potvrdil certifikační orgán vydáním nového certifikátu systému managementu kvality, registrační č. 75027, že celá společnost FRISCHBETON s.r.o., včetně jejích stálých provozoven, splňuje v požadovaném rozsahu certifikační kritéria předepsaná ČSN EN ISO 9001:2016 se zohledněním požadavků metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací, vyhlášeném Ministerstvem dopravy ČR a že organizace prokázala schopnost svého systému managementu kvality dosáhnout stanovených cílů kvality při provádění výše uvedených činností podle CZ-NACE.

Nový certifikát SMK je platný do 9. 10. 2020.

 

 

Více novinek


Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2019, všechna práva vyhrazena FRISCHBETON      Kontaktujte nás  |  Mapa webu