Společnost FRISCHBETON s.r.o. obhájila certifikát systému managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001:2016

Letos v únoru bylo společností SILMOS-Q s.r.o., certifikačním orgánem č. 3031, zahájeno pravidelné roční dohledové posuzování systému managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001:2016, včetně zohlednění požadavků Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací vyhlášeném Ministerstvem dopravy ČR.

Audity probíhaly v sídle i na stálých provozovnách společnosti FRISCHBETON s.r.o.
Systém byl posuzován pro činnosti podle CZ-NACE:
  • 23.63 Výroba betonu připraveného k lití
  • 41.20 Výstavba bytových a nebytových budov
  • 42.11 Výstavba silnic a dálnic
  • 42.12 Výstavba železnic a podzemních drah
  • 42.13 Výstavba mostů a tunelů
  • 42.99 Výstavba ostatních staveb jinde neuvedených
pro technologické procesy:
Beton. Vlastnosti, výroba a kritéria hodnocení – od třídy betonu C 12/15 (B15) včetně podle ČSN EN 206+A1, ČSN P 73 2404 a TKP SPK – Kapitoly 18
Cementobetonové kryty (jen výroba) podle ČSN EN 13877-1, ČSN 73 6123-1 a TKP SPK – Kapitoly 6
Směsi stmelené hydraulickými pojivy podle ČSN EN 14227-1, ČSN EN 14227-2, ČSN EN 14227-3, ČSN 73 6124-1 a TKP SPK – Kapitoly 5
Mezerovitý beton podle ČSN 73 6124-2 a TKP SPK – Kapitoly 5
Nekonstrukční betony podle ČSN 73 6131 a TKP SPK – Kapitoly 18
Nestmelené směsi podle ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1 a TKP SPK – Kapitoly 5
Prolévané vrstvy (jen výroba) podle ČSN 73 6127-1 a TKP SPK – Kapitoly 5
Cementové potěry podle PTN – F – 03/11
Cemento-popílkové a cemento-bentonitové suspenze podle PTN – F – 01/12
Polystyrenbeton, pěnobeton a pěno-polystyrenbeton podle PTN – F – 04/15
Cementový litý potěr a Anhydritový litý potěr podle ČSN EN 13813
Posuzování bylo dne 09.10.2018 úspěšně ukončeno a certifikační orgán potvrdil, že organizace FRISCHBETON s.r.o., včetně jejích provozoven, nadále efektivně uplatňuje zavedený systém managementu kvality vybudovaný podle ČSN EN ISO 9001:2016 a v souladu s dalšími obecně závaznými předpisy. Dále certifikační orgán konstatoval, že organizace nadále plní požadavky certifikace v rámci všech procesů systému managementu kvality a tento její systém průběžně prokazuje schopnost efektivního dosahování stanovených cílů kvality, jeho monitorování, měření a zlepšování.
Certifikát QMS č. 75027 ze dne 10.10.2017 zůstává v platnosti beze změny, jeho příloha byla z důvodu změn v organizační struktuře společnosti ke dni 19.10.2018 aktualizována.

    

Více novinek


Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2019, všechna práva vyhrazena FRISCHBETON      Kontaktujte nás  |  Mapa webu