Betonáže při vysokých letních teplotách - upozornění zákazníkům

Vážení zákazníci, obchodní partneři,
 
jelikož nastávající období se jeví velmi nepříznivě vzhledem k vysokým letním teplotám, je naší povinností Vám poskytnout doporučení a upozornit Vás na možná rizika, která mohou při betonážích v horkých klimatických podmínkách nastat.
 
Z technologického hlediska nedoporučujeme betonáže při denních průměrných teplotách nad 30˚C od 10:00 do pozdních odpoledních hodin. Důvodem jsou rozpálené vstupní materiály, nahřáté bubny autodomíchávačů, rozehřáté bádie a s tím související vysoké teploty čerstvého betonu. Výsledkem volby betonáží v těchto dnech je především vznik rizik spojených s konečnou kvalitou uložené směsi do konstrukce (možné mechanické a fyzikální degradace betonu). S takto vysokými teplotami, se samozřejmě snižuje i zpracovatelnost betonu, kterou nelze vždy paušalizovat jedním konstantním číslem, bez spojení s výše uvedenými riziky.
 
Betonáže, zvlášť větších celků, doporučujeme přesunovat do brzkých ranních, případně i nočních hodin, jestliže tomu podmínky stavby dovolí. V krajním případě i zvážit přerušení betonáží.
 
Níže jsou popsána další obecná opatření pro betonáže v letních dnech.
 
Technologická doporučení pro betonování v letních měsících
 
Nejběžnější rizika při betonování v letním období:
 • příliš vysoká teplota prostředí a bednění (zvýšený vývin hydratačního tepla – rychlejší tuhnutí a tvrdnutí betonu),
 • vznik trhlin smršťovacích trhlin - od plastického smrštění (prvních 12 - 24 h), vznik trhlin od vysychání - v horizontu týdnů až měsíců,
 • intenzivní odpařování vody z povrchu vlivem větru a přímého oslunění,
 • „Spálení“ betonové směsi – zejména u zavlhlých směsí = rozpad betonu.
 
Povinnosti odběratele:
 • dodržet dobu zpracovatelnosti betonu (co nejvíce zkrátit),
 • vyhýbat se dlouhým přepravním vzdálenostem, omezit zejména prostoje na stavbě,
 • dodržovat obecné postupy ošetřování betonu.
 
Pro minimalizaci rizik při betonování je vhodné provést následující opatření:
 • mlžení (kropení) povrchu betonu vodou (čerstvý beton je nutno povrchově ošetřit – udržovat povrch ve vlhkém stavu – omezení vzniku smršťovacích trhlin),
 • nástřik povrchu betonu prostředkem pro ochranu betonu proti vysychání (zamezení odparu vody),
 • chránit beton před přímým sluncem např. přikrytím geotextilií či fólií (omezit betonáž na přímém slunci),
 • začít betonáž v ranních hodinách, případně pozdě odpoledne (při teplotách nad 30°C raději nebetonovat).
 
V případě betonování za příliš vysokých teplot (popřípadě u značně masivních konstrukcí) lze také přistoupit k použití zpomalujících přísad. Ani to však není v extrémních podmínkách samospasitelné.

 

Více novinek


Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2019, všechna práva vyhrazena FRISCHBETON      Kontaktujte nás  |  Mapa webu