Bezpečnostní informace pro odběratele

Společnost FRISCHBETON s.r.o. se v rámci systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaměřuje v prevenci rizik na všechny zainteresované strany, včetně svých odběratelů.

Tímto bychom chtěli své zákazníky a odběratele informovat o ochranných opatřeních, která je nutné dodržovat v prostorách, kde jsou provozována speciální motorová vozidla (audomíchávače a mobilní čerpadla betonových směsí). Plněním stanovených opatření lze předcházet případným poškozením zdraví osob.

Ke stažení

 

Bezpečnostní list betonu vypracovaný dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek. 

Ke stažení

 

 


Webové stránky: NETservis s.r.o. © 2019, všechna práva vyhrazena FRISCHBETON      Kontaktujte nás  |  Mapa webu